Betalningsvillkor

Dessa online betalningsvillkor ("Villkor") gäller för din användning av online betalningstransaktion tjänsten ("Tjänsten") som görs tillgänglig av Begrip Filial ("Vi", "Oss" eller "Vår").

Dessa villkor utgör ett avtal mellan dig och Begrip Filial. Läs dem noggrant. Dessa villkor kan ändras eller läggas till av oss när som helst som vi anser vara nödvändiga, med eller utan föregående meddelande.

Du samtycker till att vara bunden av bestämmelserna i dessa villkor.

  1. Villkor

1.1. Dessa villkor utgör en del av Begrip Filials webbplats villkor som finns tillgängliga här Begrip.com, som reglerar din tillgång till och användning av Begrip Filial-webbplatsen. Genom att gå med på att följa villkoren samtycker du också till att följa Begrip Filials webbplats villkor. Om det finns en konflikt mellan Begrip Filials webbplats villkor och användarvillkor och dessa villkor, ska dessa villkor ha företräde.

  1. Beviljande av rättigheter

2.1. Du kan använda tjänsten i syfte att göra betalningar till Begrip Filial via kreditkortstransaktion online, förutsatt att du inte:

2.1.1. På något sätt skada eller störa Tjänsten och/eller driften av Tjänsten;

2.1.2. Använda Tjänsten för något obehörigt eller olagligt syfte.

2.2. Vi förbehåller oss rätten att när som helst avbryta, ändra eller avbryta tjänsten, antingen tillfälligt eller permanent.

  1. Betalning

3.1. Betalningar med tjänsten får endast göras med American Express, Visa- eller MasterCard-kreditkort. 

3.2. Vi är inte direkt involverade i online betalningen utan via en tredjepartsleverantör Shopify.

3.3. Du kommer att få ett bekräftelsemejl när betalningen har mottagits av vår tredjepartsleverantör.

3.8. När betalningen har gjorts kan den inte annulleras. Vi tar inget ansvar för vägran eller återföring av betalningar, vilket ska vara en fråga mellan dig och din kreditkortsutgivare.

  1. Avgifter

4.1 Internationella kortinnehavare som använder Tjänsten kan ådra sig sin egen banks internationella serviceavgifter, utöver handlarens serviceavgift.

  1. Garantier och ansvarsfriskrivningar

5.1. Du garanterar att:

5.1.1. Du är 18 år eller äldre;

5.1.2. Du har rätt behörighet att giltigt acceptera villkoren och kan och kommer att uppfylla dina skyldigheter i förhållande till villkoren.

5.1.3. Kreditkortet som används i samband med Tjänsten utfärdas i ditt namn.

5.1.4. Du kommer att betala kreditkort utgivaren alla avgifter som uppstår vid användning av Tjänsten.

5.1.5. Den information som du tillhandahåller är sann och korrekt.

 

  1. Sekretess och användning av information

6.1 Betalningar med tjänsten görs via en säker tredjeparts webbplats. Vi kommer att göra alla rimliga ansträngningar för att förhindra obehörig åtkomst till din personliga information. Vi ansvarar dock inte för någon direkt eller indirekt skada eller förlust för avlyssning och/eller "hackning" av data eller annan obehörig åtkomst till information som du tillhandahåller i syfte att använda tjänsten.

  1. Registrering och kontoåtkomst

7.1. Du kan registrera dig för ett konto på vår webbplats genom att fylla i och skicka in konto registreringsformuläret på vår webbplats och klicka på verifieringslänken i e-postmeddelandet som webbplatsen skickar till dig.

7.2. Du måste meddela oss skriftligen omedelbart om du blir medveten om obehörig användning av ditt konto. Du får inte använda någon annan persons konto för att komma åt webbplatsen om du inte har den personens uttryckliga tillstånd att göra det.

  1. Användar-ID och lösenord

8.1. Om du registrerar dig för ett konto på vår webbplats kommer vi att förse dig med / du kommer att bli ombedd att välja ett användar-ID och lösenord.

8.2. Ditt användar-ID får inte vara vilseledande och måste följa innehåll reglerna, du får inte använda ditt konto eller användar-ID för eller i samband med identitetsstöld av någon person.   Du måste hålla ditt lösenord konfidentiellt. Du måste meddela oss skriftligen omedelbart om du blir medveten om att ditt lösenord avslöjas.  Du är ansvarig för all aktivitet på vår webbplats som uppstår till följd av underlåtenhet att hålla ditt lösenord konfidentiellt och kan hållas ansvarig för eventuella förluster som uppstår till följd av ett sådant fel.

  1. Tillämplig lag

9.1. Dessa Villkor regleras av svensk lag. Sveriges domstolar har exklusiv jurisdiktion över alla frågor som rör Tjänsterna och Villkoren.